Bobby Seale e Huey Newton,

Co-Fundadores do Black Panther Party.